Cookie Policy

Cookie-informatie voor Virtualelba.it

Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door de gebruiker bezochte sites naar het apparaat sturen (meestal naar de browser), ze worden opgeslagen in de overeenkomstige browsermap terwijl de gebruiker van plan is een website te bezoeken, om vervolgens opnieuw naar die sites te worden verzonden bij volgende bezoeken. Ze worden gebruikt om de navigatie te verbeteren (het http-protocol is stateless en kan de geverifieerde gebruiker die de pagina’s doorbladert niet “herinneren”), om reeds ingevoerde gebruikersvoorkeuren op te slaan (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.), smaken en voorkeuren van de gebruiker te volgen, zodat om de aan- of afwezigheid van gerichte marketinginitiatieven of het leveren van diensten die verband houden met de activiteit van de Eigenaar, zoals nieuwsbrieven, demo’s enz.
Als er beperkingen worden gesteld aan het gebruik ervan, heeft dat zeker gevolgen voor de status van de gebruiker tijdens de raadpleging. Als u ze blokkeert of verwijdert uit de browsercache, kan dit leiden tot onvolledig gebruik van de diensten die door de webtoepassing worden aangeboden.
Voor de doeleinden die hier van belang zijn, kunnen cookies worden onderverdeeld in twee categorieën: technische cookies en profileringscookies. Profileringscookies – zoals vereist door bepaling 229/2014 van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens – zijn gericht op het creëren van profielen met betrekking tot de gebruiker en worden gebruikt om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren van deze gebruiker om te surfen op de netto. De site maakt geen gebruik van profileringscookies: deze vormen dan ook geen onderwerp van dit document.

Technische cookies
Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt om “de overdracht van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of zoals strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker is gevraagd om deze dienst te verlenen” (zie artikel 122, lid 1, van de nieuwe privacywet – wetsbesluit 196/2003, zoals gewijzigd bij wetsbesluit 101/2018). De cookies van deze categorie omvatten permanente cookies en sessiecookies.
Sessiecookies zijn tijdelijke cookies waarvan de werking op de machine beperkt is tot de duur van de sessie van de gebruiker. Wanneer de browser wordt gesloten, vervallen de sessiecookies. Deze worden over het algemeen gebruikt om gebruikers te identificeren wanneer ze een site bezoeken, om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden bij het schakelen tussen sitepagina’s, om specifieke informatie te verstrekken die eerder is verzameld.
Persistente cookies daarentegen helpen sites om gebruikersgegevens en instellingen te onthouden voor latere raadpleging. Hierdoor kunt u sneller en handiger inloggen omdat u niet opnieuw hoeft in te loggen. Permanente cookies blijven actief, ook nadat de browser is afgesloten.
Naast authenticatie zijn andere websitefuncties ingeschakeld, waaronder: taalselectie, themaselectie, menuvoorkeuren, bladwijzers of favorieten en nog veel meer. Tijdens het bezoek selecteert de gebruiker zijn voorkeuren en deze worden onthouden door het gebruik van de permanente cookie tijdens het volgende bezoek.

Cookies van derden
Met name de cookies van derden die kunnen worden geplaatst, zijn afkomstig van de volgende bronnen:

  • Google Analytics-cookies:
   Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van originele cookies om rapporten te genereren over de interacties van bezoekers (gebruikers) met de websites van Google Analytics-klanten. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen of afzonderlijk verwijderen. Meer informatie.
   Google Analytics verzamelt ook Internet Protocol (IP)-adressen om de veiligheid van de service te waarborgen en om website-eigenaren te laten weten uit welk land, staat of stad ter wereld hun gebruikers komen (ook bekend als “IP-geolocatie”).
   Alle volledige informatie over Google Analytics kan hier worden geraadpleegd: https://policies.google.com /privacy.
  • InfoCamere-cookies:
   Dit zijn functionele cookies die uitsluitend door InfoCamere worden gebruikt om het type service te identificeren waartoe de gebruiker toegang zal hebben en in geen geval zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt.
   Al deze cookies kunnen rechtstreeks uit de browserinstellingen worden verwijderd of via speciale programma’s, zelfs gratis, of het is mogelijk om het aanmaken ervan te blokkeren. In het laatste geval werken sommige siteservices mogelijk niet zoals verwacht en is het mogelijk niet mogelijk om toegang te krijgen tot de bijbehorende cookie of deze zelfs niet meer te hebben, waardoor gebruikersvoorkeuren verloren gaan, op deze manier wordt de informatie weergegeven in het standaardformaat of is deze mogelijk niet beschikbaar .

Privacy en beveiliging van cookies
Opgemerkt moet worden dat cookies geen virussen zijn, het zijn alleen tekstbestanden die noch door de browser worden geïnterpreteerd, noch in het geheugen worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan kunnen ze zichzelf niet dupliceren, zich verspreiden naar andere netwerken om opnieuw te worden gerepliceerd. Omdat ze deze functies niet kunnen uitvoeren, vallen ze niet onder de standaarddefinitie van een virus.
Niettemin kunnen cookies nog steeds worden gebruikt voor mogelijk onwettige doeleinden.
Omdat dankzij hen informatie over voorkeuren, de geschiedenis van de acties van een gebruiker, specifieke navigatie tussen meerdere sites wordt opgeslagen, kunnen cookies in feite worden gebruikt om op te treden als een vorm van spyware. Veel antispywareproducten zijn zich terdege bewust van dit probleem en markeren cookies routinematig als mogelijke bedreigingen.

Andere op cookies gebaseerde bedreigingen
Aangezien cookies tussen de browser en de website worden uitgewisseld, kan een kwaadwillende gebruiker of een onbevoegde persoon de gegevensoverdracht en de daarop betrekking hebbende informatie onderscheppen. Hoewel dit relatief zeldzaam is, kan dit gebeuren als de browser verbinding maakt met de site via bijvoorbeeld een onbeveiligd wifi-netwerk. Andere op cookies gebaseerde aanvallen hebben betrekking op serverinstellingen. Als een website niet vereist dat de browser alleen versleutelde verbindingen gebruikt (bijv. https), kunnen kwaadwillenden deze kwetsbaarheid misbruiken om bezoekers te misleiden door hen persoonlijke informatie te sturen via onveilige kanalen. Aanvallers kunnen vervolgens persoonlijke gegevens kapen voor ongeautoriseerde verwerkingsdoeleinden.

Cookies uitschakelen
De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar het is nog steeds mogelijk om ervoor te kiezen om ze niet te accepteren. Het is echter raadzaam om ze niet uit te schakelen, omdat dit het verplaatsen van de ene pagina naar de andere en het gebruik van alle specifieke functies van de site zou kunnen verhinderen.
Als u niet wilt dat uw computer cookies ontvangt en opslaat, kunt u de beveiligingsinstellingen van uw browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.) wijzigen. In ieder geval moet worden opgemerkt dat bepaalde delen van de Site alleen volledig kunnen worden gebruikt als de browser cookies accepteert; anders is het bijvoorbeeld niet mogelijk om toegang te krijgen tot de service of om bewerkingen uit te voeren, zoals betalen voor een online service. Bijgevolg kan de keuze om cookies te verwijderen en niet te accepteren een negatieve invloed hebben op de permanentie op de Site en het gebruik ervan.
Het is mogelijk om cookies afzonderlijk te deactiveren of te verwijderen in de belangrijkste browsers: Google Chrome
Voor instructies over het verwijderen van cookies klikt u op de volgende link:
https://support .google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Voor instructies over het uitschakelen van cookies klikt u op de volgende link:
https://support .google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Microsoft Edge
Voor instructies over het verwijderen van cookies, klik op de volgende link: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Voor instructies over het uitschakelen van cookies klikt u op de volgende link: https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Microsoft Internet Explorer
Voor instructies over het verwijderen van cookies klikt u op de volgende link:
https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Voor instructies over het uitschakelen van cookies klikt u op de volgende link:
https:/ /support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
Voor instructies over het verwijderen van cookies klikt u op de volgende link:
https://support.mozilla.org/it/kb /Verwijder%20i%20cookies
Voor instructies over het uitschakelen van cookies klikt u op de volgende link:
https://support.mozilla.org/it/kb /Blokkeer%20i%20cookies
Opera
Voor instructies over het verwijderen of uitschakelen van cookies klikt u op de volgende link: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences /
Safari’s voor macOS Sierra
Voor instructies over het verwijderen of uitschakelen van cookies klikt u op de volgende link:
https://support.apple.com/it -it/guide/safari/sfri11471/mac
Om analytische cookies uit te schakelen en te voorkomen dat Google Analytics browsegegevens verzamelt, kunt u de browser-add-on voor het deactiveren downloaden Google Analytics.
Wat Flash-cookies betreft, biedt Adobe niet rechtstreeks een tool voor het aanpassen van de Flash Player-instellingen met betrekking tot het beheer ervan. Om toegang te krijgen tot de verschillende aangeboden instellingen, is het echter noodzakelijk om toegang te krijgen tot een webpagina die de gemaakte creativiteit bevat, erop te klikken met de rechtermuisknop, de optie Algemene instellingen te kiezen en vervolgens op de link te klikken Algemene privacy-instellingen paneel. U kunt ook rechtstreeks naar de webpagina gaan Macromedia.
U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u cookies van derden of marketing-/retargeting-cookies kunt beheren of uitschakelen op de website Uw online keuzes.