Elba Toscaanse Archipel Park

Nationaal Park Elbe

Elba Toscaanse Archipel Nationaal Park, is het op twee na grootste Italiaanse eiland met een oppervlakte van 22.350 hectare, heeft een maximale oost-west ontwikkeling (tussen Punta Nera en Capo Pero) van 27 km; noord-zuid (tussen Capo Vita en Punta dei Ripalti) 18 km.

Elba is verdeeld in zeven gemeenten: Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

Nationaal Park Linaria Elba Toscaanse Archipel

Het eiland wordt gekenmerkt door talrijke golven en voorgebergten die de insulaire omtrek inspringen.

Voornamelijk bergachtig gebied

Het gebied is voornamelijk bergachtig en heuvelachtig: het westelijke granietmassief bestaat uit enkele toppen en culmineert in Monte Capanne die 1019 meter boven zeeniveau reikt; in de centrale sector is Monte Orello 385 m, in het zuidoosten Monte Calamita met 413 m, aan de oostkant van de Elba het hoogste reliëf is dat van Cima del Monte 516 m boven Porto Azzurro.

Er zijn weinig vlakke gebieden in de Piano di Mola en Marina di Campo.

Het Elba-park wordt beheerd door de parkautoriteit

De parkautoriteiten zijn de overheidsdiensten die de nationale parken Italianen. Voorzien in de “Kaderwet beschermde natuurgebieden” n. 394 van 6 december 1991., vallen onder de sector van de niet-economische openbare lichamen zoals gedefinieerd door wet nr. 70 van 20 maart 1975. De Parkautoriteit heeft een publiekrechtelijke persoonlijkheid, heeft haar juridische en administratieve zetel op het grondgebied van het Elbapark en staat onder toezicht van het Ministerie van Milieu.

Raad van bestuur

Elba Park Authority March-evenementen
Elba Park Authority March-evenementen

De organen van de Entiteit zijn: de Voorzitter, de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité, het College van Commissarissen, de Gemeenschap van het park (…). De president heeft de wettelijke vertegenwoordiging van de parkautoriteit, coördineert haar activiteiten, vervult de functies die hem door de raad van bestuur zijn gedelegeerd, neemt dringende en niet-uitstelbare maatregelen die hij ter bekrachtiging voorlegt aan de raad van bestuur in de volgende zitting.

De Raad van Bestuur bestaat uit de president en twaalf leden, benoemd bij besluit van de minister van Milieu, na overleg met de betrokken regio’s, gekozen uit bijzonder gekwalificeerde personen voor activiteiten op het gebied van natuurbehoud of uit vertegenwoordigers van het park Gemeenschap (…). De Raad van Bestuur beslist over alle algemene aangelegenheden en in het bijzonder over begrotingen (…). De directeur van het park wordt aangesteld door de minister van Leefmilieu na een openbaar vergelijkend onderzoek (…).


Elba Toscaanse Archipel Nationaal Park

Elba Toscaanse Archipel Nationaal Park

Via Guerrazzi, 1 Portoferraio
Eiland Elba (LI)

Tel. +39 0565 919411
Fax +39 0565 919428

Website: www.islepark.it

E-mail: parco@islepark.it


De identiteitskaart van het Elba-park: het grootste mariene park van Europa, opgenomen in het internationale reservaat van zeezoogdieren.

Beheersorgaan: Nationale parkautoriteit van de Toscaanse archipel
Tijdelijk hoofdkantoor:Via Guerrazzi, 1 – 57037, Portoferraio (LI)
Telefoon strong> strong>: +39 0565 919411
Fax: +39 0565 919428
E-mail: parco@islepark.it

Regio: Toscane
Provincies: Grosseto en Livorno
Gemeenten: Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina , Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba; Capraia-eiland; Lelie eiland; Leghorn.

Berggemeenschap: Berggemeenschap van Elba en Capraia
Jaar van oprichting: 1996, uitgebreid in 1997.
Oppervlak: 17.694 hectare land en 61.474 hectare zee.
Hoogte: van zeeniveau tot 1018 m van Mount Capanne (Isola d’Elba a>).
Locatie: Het ligt in de Tyrrheense Zee en bestaat uit de zeven grote eilanden (Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri en Gorgona) en kleinere eilandjes .

Toeristische
informatie:
Wetgeving: Initial identificatie van het Nationaal Park met DM Milieu 21.7.1989 gewijzigd met DM Milieu 29.8.1990. Geïdentificeerd door de kaderwet op de beschermde natuurgebieden n. 394 van 6 december 1991. Oprichting van de parkautoriteit met presidentieel besluit 22.7.1996 en uitbreiding met DM Environment 19.12.1997 voor het zeegebied van Pianosa.